@@2.jpg

جهت ارسال یکی از روشهای زیر را  انتخاب نمایید. (روی آن کلیک کنید)

 
@@1.jpg
 
form - form1.jpg
 
post-post2.jpg

موارد مهم جهت ارسال طرح و فیلمنامه از طریق پست:

-1
طرح یا فیلمنامه تحت نرم افزار word با فرمت (docx) بر روی  CDیا DVD رایت گردد.
2- تصویر فرم امضا شده "شرایط ارسال طرح و فیلمنامه"
3- تصویر کارت ملی
3- از ارسال طرح و فیلمنامه به صورت پرینت شده و یا دستنویس خودداری نمایید.
4- در صورت ارسال فیلمنامه کامل، پیوست طرح فیلمنامه(خلاصه) الزامی می باشد.

روی پاکت پستی در قسمت نشانی گیرنده عبارت زیر نوشته شود:
صندوق پستی:   15875/8167
به نام مؤسسه خانه سینماگران جوانبعد از ارسال طرح یا فیلمنامه، در ساعات اداری،
با شماره تماس 02188731579
جهت پیگیری، تماس حاصل فرمایید.