فعالیت ها

  • تهیه و تولید پروژه‎های متنوع فیلمسازی در حوزه‎های فیلم کوتاه و بلند و مجموعه‎های تلویزیونی و ویدئو رسانه، اعم از داستانی، مستند، انیمیشن، و همچنین فیلم‎های تبلیغاتی، صنعتی و آموزشی
  • مجری طرح  و مشارکت در تولید پروژه‎های مختلف فیلمسازی
  • پشتیبانی از تولید فیلم به لحاظ تجهیزات فنی پیشرفته و همچنین معرفی عوامل متخصص
  • شناسایی نیروهای جوان و مستعد و ایجاد زمینه کاری حرفه‎ای برای ایشان
  • برگزاری جشنواره‎ها و همایش‎های تخصصی در حوزه فیلمسازی
  • ارائه فیلم به جشنواره‎ها و مجامع سینمایی
  • برگزاری کارگاه‎های فیلمنامه‎نویسی و ایجاد بانک فیلمنامه
  • آموزش عوامل حرفه‎ای در حوزه‎های گوناگون فیلمسازی