خانه سینماگران جوان جهت انجام پروژه های فیلم سازی خود از هنرمندان بازیگر و همچنین علاقمندان عرصه بازیگری که دارای استعداد و توانایی ها لازم هستند دعوت به همکاری می نماید. لطفا در صورت تمایل به همکاری فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید.
لازم به ذکر است تمامی اطلاعات ثبت شده نزد خانه سینماگران جوان محفوظ است. و ارائه این اطلاعات به تهیه کنندگان و کارگردانان فقط با تایید کتبی بازیگر میسر میباشد.
تکمیل فرم بازیگری هیچ گونه تعهدی برای مؤسسه خانه سینماگران جوان ایجاد نمی نماید و دعوت از متقاضی پس از بررسی های لازم و در صورت نیاز به همکاری صورت می گیرد.
مدت زمان انتظار، بستگی به شرایط و اولویت های مورد نیاز و فیلمهای در حال ساخت این موسسه  دارد. بدیهی است در صورت ایجاد فرصت های همکاری با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.